ASIANAJOTOIMISTO

PAUL HENRIKSSON

Lakipalveluita 40 -vuoden kokemuksella.

Lakipalvelut

 • Oikeudenkäynnit

 • Kauppakirjat

 • Kiinteistöriita-asiat

 • Perhe- ja perintöasiat

 • Rikosasiat

 • Siviilioikeus


 • Testamentit, perunkirjat ja perinnönjaot

 • Yrityssaneerausmenettelyt

 • Konkurssit

 • Maksuttomat oikeudenkäynnit

 • Avioero ja huoltajuusriidat

 • Asiointikielet Suomi, Ruotsi ja Englanti

 • Oikeudenkäynnit myös Ruotsissa